Sveču dedzināšanas ieteikumi

Seko šīm norādēm, lai Tava svece vienmēr degtu skaisti, tīri un droši:

1. Vienmēr noīsini dakti līdz 5-6 mm garumam pirms katras dedzināšanas reizes.
2. Sveci nevajadzētu dedzināt ilgāk kā 3-4 stundas vienā reizē (mazo 55g svecīti - ilgāk kā 2 stundas). 
3. Nepieskaries stikla burciņai, kamēr svece deg - tā var uzkarst! 
4. Sargāt no bērniem un mājdzīvniekiem, glabājot un dedzinot tiem nepieejamā vietā.
5. Nekad neatstāj degošu sveci bez uzraudzības.
6. Pirmajā dedzināšanas reizē vienmēr atļauj sveces vaskam izkust līdz trauciņa malām, izveidojot pilnu vaska "ezeriņu" (lielajai 160g svecei vidēji 2,5-3 h)
7. Svece ir izdegusi, kad traukā palicis vidēji 6 mm vaska. Ilgāk dedzinot, trauks var pārlieku uzkarst.

lv